Petycje

Kategoria 2

10 listopada 2021

Petycja w sprawie poprawy zminimalizowania zanieczyszczenia wód, gleby, dna m. in. Morza Bałtyckiego

Data złożenia petycji 10 listopada, 2021
Aktualny status petycji rozpatrzono
Data rozpatrzenia petycji 26/11/2021