Petycje

26 listopada 2021

Odbudowa plaży na odcinku od Ostrowa do Jastrzębiej Góry wraz z odbudową brzegu morskiego w Ostrowie

Data złożenia petycji 3 listopada, 2021
Aktualny status petycji w trakcie

26 listopada 2021

Petycja w sprawie zabezpieczenia zejścia na plażę w Gdyni

Data złożenia petycji 11 listopada, 2021
Aktualny status petycji rozpatrzono
Data rozpatrzenia petycji 18/11/2021

10 listopada 2021

Petycja w sprawie poprawy zminimalizowania zanieczyszczenia wód, gleby, dna m. in. Morza Bałtyckiego

Data złożenia petycji 10 listopada, 2021
Aktualny status petycji rozpatrzono
Data rozpatrzenia petycji 26/11/2021